Baroid Индустриални продукти за сондиране (ИПС)

ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Baroid Продуктите на BAROID представляват индустриални продукти за сондиране (ИПС),част от линията за продукти и услуги на компанията „Халибъртън“(Halliburton). Халибъртън са международен доставчик на добавки за сондажни, хоризонтални и вертикални, който е подпомаган от мрежа от представители отговарящи за продажбите и услугите, лабораторни учени и помощен персонал, отдаден на обслужването на всички клонове на петролната промишленост и промишлеността на газовите и хоризонталните сондажи.

Baroid Индустриални продукти за сондиране (ИПС) доставя богата линия от продукти за сондиране, инжектиране, тампониране, закриване, продукти за рехабилитация и разработване на кладенци, създадени да оптимизират производителността и рентабилността за крайните потребители на широка гама от разнообразни пазари, включително:

 • Сондиране на водни кладенци;
 • Проучване на минерални ресурси;
 • Хоризонтално насочено сондиране;
 • Ос на основата/ сондажна ос;
 • Приложения в строителството;
 • Приложения с геотермален топлинен контур;
 • Геотехнически проучвания;
 • Кладенци за мониторинг на околната среда;
 • Тунелопробивни работи/микротунелиране;
 • Пробиване на шпурове;
 • Пресичания на тръбопроводи;
 • Шнеково сондиране;
 • Безизкопна смяна на тръби;
 • Воден импеданс и запечатване на водохранилища.

Уникалният характер на геологичните особености, които са близо до повърхността, заедно с разнообразието на пазарите, които обслужваме, са отличителни предизвикателства пред индустриалните продукти за сондиране. При тези обстоятелства универсалният подход към подбора и разработването на продуктите не е в интерес на крайния потребител.
Ние предлагаме иновативни продукти, които разполагат с широки възможности в рамките на територията за която отговаряме. Нашите представители на Baroid ИДП са много голям опит в обслужването на кладенци, осигуряващи решения за всяко единствено по рода си предизвикателство.

Свържете се с нас за повече информация