Обучение по сондажни течности

 От 4 ноември до 8 ноември 2019 г. „Cebo“ организира съвместно с Baroid ИПС и „Herrenknecht“ 3 семинара по сондажни течности в Лайден, Нидерландия.

Целта на този 5-дневен курс е да запознае крайните потребители с широката гама от продукти и техники на Baroid ИПС, които се използват при хоризонтално насочено сондиране, микротунелирането или вертикалното сондиране. Участниците ще видят как сондажната течност може да допринесе за гладки сондажни операции, независимо дали се сондира хоризонтално или вертикално.

Учебният план на семинара включва лекции, демонстрации и практически лабораторни упражнения в равен обем. Всяка тема е насочена към по-добро разбиране на правилното използване и приложение на сондажните течности за отстраняване на шлам, стабилизиране на сондажа и смазване. Във връзка с планираните лекционни и лабораторни теми се провеждат допълнителни дискусии относно практическите приложения и специфичните проблеми.

Силно се препоръчва ангажирането на участниците в семинара.

„Cebo“ предлага 3 семинара*:

1) Хоризонтално насочено сондиране

2) Микротунелиране

3) Вертикално сондиране (ядково сондиране, водни и геотермални кладенци)

*Всички курсове започват в понеделник сутринта в 8 часа и приключват в петък, в ранните следобедни часове. Всички презентации са на английски език.

Целта на този седмичен семинар е насочена към правилното използване и приложение на сондажни течности и промивна вода при насоченото сондиране, микротунелирането и вертикалното сондиране.

Програмата включва:

– Запознаване и кратък преглед на семинара
– Свойства и изпитване на сондажни течности
– Смесване и работа със сондажни течности
– Глини
– Замърсители и тяхното влияние върху сондажните течности
– Поддържане на сондажни течности и контрол на твърдите частици
– Смазване
– Полимери
– Избор на продукт
– Загуба на циркулация
– Ефективно запечатване
– Приложение на продукта към условията на сондиране на терена
– Техники на инжектиране
– Ежедневни лабораторни упражнения

Имате интерес? Изпратете имейл на: sales@defigo.bg

Партньорството е ключът към подобряване и намиране на начини да станете още по-ефективни.

С нетърпение очакваме да споделим с Вас нашия опит и да намерим начини за увеличаване на производството, за намаляване въздействието върху околната среда и същевременно за намаляване на разходите.

Свържете се с нас за повече информация