Хоризонталнo насочено сондиране

ПРИЛОЖЕНИЯ И ПРОДУКТИ

Хоризонталното насочено сондиране продължава да бъде основна сондажна дейност, обслужвана от Baroid ИПС. Baroid ИПС e една от първите компании за сондажни течности, която прилага своите широки познания за сондажните течности в промишлеността. По-рано беше ясно, че знанията за конвенционалното хоризонтално сондиране, придобити от нефтените находища, не са приложими в сектора на комуналните услуги и пресичането на реки.

Майката природа, както винаги, обуслови необходимостта от оптимизация на свойствата на различните сондажни течности за сондажите в сектора на комуналните услуги и пресичанията на рекитe, в сравнение с тези при вертикалното сондиране, което се извършва на нефтеното находище. Тези необходими свойства могат да бъдат оптимизирани чрез правилните продукти за работата. 

Продукти за хоризонтално насочено сондиране

Бентонити

TUNNEL-GEL® PLUS – Добавка за повишаване на вискозитета

Специално разработен високоефективен бентонит, предназначен за използване при тунелопробивни работи и хоризонтално насочено сондиране с голям диаметър

TUNNEL-GEL® MAX – Добавка за повишаване на вискозитета

Специално разработен високоефективен бентонит, предназначен за използване при тунелопробивни работи и хоризонтално насочено сондиране с голям диаметър

TUNNEL-GEL® SW – Добавка за повишаване на вискозитета

Специално разработена добавка, представляваща сондажна течност на бентонитна основа, предназначена да повиши вискозитета на леко солена или солена вода.

Добавки за контрол на филтрацията

PAC™-L – Добавка за контрол на филтрирането с нисък вискозитет

Осигурява контрол на филтрацията в повечето сондажни течности на водна основа, без да повишава значително вискозитета

PAC™-R – Добавка за контрол на филтрацията

Осигурява контрол на филтрацията в повечето сондажни течности на водна основа

QUIK-TROL® – Добавка за контрол на филтрацията

Осигурява контрол на филтрацията в повечето сондажни течности на водна основа

QUIK-TROL® LV – Добавка за контрол на филтрацията с нисък вискозитет
Осигурява контрол на филтрацията в повечето сондажни течности на водна основа, без да повишава значително вискозитета

QUIK-TROL® GOLD – Силно диспергираща добавка за контрол на филтрацията

Осигурява контрол на филтрацията в повечето сондажни течности на водна основа

QUIK-TROL® LV GOLD – Силно диспергираща добавка за контрол на филтрацията с нисък вискозитет 

Осигурява контрол на филтрацията в повечето сондажни течности на водна основа, без да повишава значително вискозитета

Свържете се с нас за повече информация