Бентонит, полимери и системи за рециклиране
Бърза и надеждна доставка
Хоризонталнo насочено сондиране
Основна сондажна дейност, обслужвана от Baroid ИПС
Микротунелиране
Tехника за сондиране, която се използва за изграждане на малки тунели, вариращи от 600 мм до 4000 мм.
Previous slide
Next slide

Defigo

добре дошли

Дефиго ООД е официален представител на Baroid за България и Румъния посредством международната фирма Cebo International която е европейският партньор на Baroid.

За BAROID:

Продуктите на BAROID представляват индустриални продукти за сондиране (ИПС),част от линията за продукти и услуги на компанията „Халибъртън“(Halliburton). Халибъртън са международен доставчик на добавки за сондажни, хоризонтални и вертикални, който е подпомаган от мрежа от представители отговарящи за продажбите и услугите, лабораторни учени и помощен персонал, отдаден на обслужването на всички клонове на петролната промишленост и промишлеността на газовите и хоризонталните сондажи.

За CEBO: 

В продължение на повече от 40 години компанията „Cebo International“ е основен доставчик на промишлени минерали и услуги за различни индустрии, като енергетика, индустриално сондиране, пелетизиране на желязна руда, строителство и много други. Продуктите и услугите, предлагани от „Cebo“, са с постоянно високо качество, отговарящо на изискванията на нашите клиенти.

„Cebo International“ е холдинговото дружество с три действащи дъщерни дружества: „Cebo Holland“, „Cebo UK“ и „Cebo Marine“.

В Иймуйден, „Cebo Holland“ експлоатира производствено съоръжение за смилане на минерали и снабдителна база с инсталация за сондажна течност, силози за съхранение и център за дистрибуция.

В Обединеното кралство „Cebo UK“ доставя продукти и услуги от различни бази предимно на енергийния пазар в Северно море.

„Cebo Marine“ експлоатира два кораба за сухи насипни товари, които доставят различни минерали на нашите клиенти в региона на Северно море.

cebo-4
cebo-10
cebo-12

Свържете се с нас за повече информация